Frakt inkl postförskottsavgift tillkommer och är fn 150 kr för normala försändelser. För skrymmande och tunga försändelser debiteras extra. Fraktkostnad angående outlösta paket faktureras beställaren.

Integritet
Vi lagrar dina adressuppgifter vid beställning för fraktutförande, service och ev garanti. Vi lämnar inte ut dem till någon annan. Den nya lagstiftningen kring hantering av personuppgifter, GDPR, syftar till att stärka individens skydd mot otillbörlig lagring och användning av personuppgifter. Det innebär att du närsomhelst kan kontakta oss för att få ut eller stryka dina uppgifter hos oss.