ISABEL´s  unika typ av designad LED-belysning passar i energimedvetna hem och offentliga miljöer. ISABELs lysande produkter är mer än traditionell belysning. De är som lysande konstverk som ger ett exklusivt intryck i fönster och rum med sitt klara, vackra sken och glans! Samtliga modeller är utrustade med hög-effektiv Power LED. 3500 K. CRI-värde: 85-90.

Vid uppackning och montering:

Tag ej i plexiglaset! Håll belysningen i träkloss och skyddsfoam ända till den är monterad, för att undvika fingeravtryck.

Rengöring av plexiglaset:

Bryt all ström genom att dra ut trafo ur väggkontakt. Vifta försiktigt bort alla partiklar från plexiglaset. När plexiglaset är helt partikelfritt kan du med  mycket stor försiktighet imma med munnen (som när du rengör dina solglasögon) och putsa ett tummat ställe eller mindre fläck med ett absolut rent, mjukt och lent papper eller en ren putsduk. Plexiglas är mycket repkänsligt! Vid behov, använd varmt vatten och lite, lite handdiskmedel samt en mjuk, fuktad trasa för att göra rent på bästa sätt. Undvik att blöta ner träkloss och kablar. Torka sedan plexiglaset försiktigt med en mycket mjuk och helt ren handduk.

VARNING! T-sprit, fönsterputs och andra starka rengöringsmedel är absolut förkastligt för plexiglas.

 

Montering vid hängande modell:

Vi rekommenderar att vara två personer, men det är inget måste. Använd de bifogade plastbeslagen och skruvarna för att hänga kabeln i. (Se bild ”kabellåsning”.) Skruva i skruvarna med beslagen till hälften, 50 mm från varandra på utvalt ställe. Drag isär kabeln till önskad höjd. Lägg den sedan runt ena skruven (1.) och i beslaget. Drag först löst och finjustera höjden. Drag åt så kabeln låses, ej mer! Därefter läggs kabeln runt den andra skruven (2.) Justera horisont-läget. Drag åt skruven så att den låser kabeln.
Drag ej för hårt, kabeln kan skadas!

PRODUKTINFO ISABEL 2014

 

Montering av stående modell:

Ställ foten på plant underlag med de stora hålen mot dig. Lyft upp plexiskivan, håll i träklossen och runt skyddsfoamen. Ställ ned den i foten med ISABEL-plåten mot dig, så att skruvarna går ner i de stora hålen. Skjut den bakåt, i läge. Lägg ned den försiktigt och skruva i de tre skruvarna på undersidan av foten med en liten kryssmejsel. Drag åt ordentligt så att skruvarna låser i de små hålen.

Montering av medföljande väggbeslag:

Montera först beslaget på väggen. För att få det rakt, lägg på ett vattenpass. Montera därefter plexiglaset med två skruvar
underifrån. Låt kabel och slang komma ut enligt bilden. (Väggbeslag medföljer endast stående bordsmodell.)

 

Teknik:

Plåten på träklossen blir lite ljummen, vilket är helt normalt. Allt ljus producerar värme, men LEDens värme går bakåt och måste kylas bort. Därför känns svag värme i plåten, men inte i plexiglaset.

El:

Denna LED drar en effekt av ca 1 watt. För att få rätt spänning till dioden, finns en plug-in-trafo i stickproppen för 230 volt nätspänning. Om strömmen ska brytas – Drag ur plugtrafon! Timer går bra att använda.

VARNING! Den lilla stickproppen från belysningen får endast anslutas till orginaltrafon. All annan anslutning förstör belysningen. Inga garantier gäller då.

Elsäkerhet och handhavande:

Se alltid till att plugtrafon är hel och att kabeln sitter fast i lilla stickproppen på ett riktigt sätt. Drag ALDRIG i kabeln. Vid fel, använd inte produkten förrän den blivit reparerad av fackman. Drag alltid ur kontakten vid rengöring! Vi hoppas du får mycket glädje av ISABEL som är utrustad med framtidens ljus! ISABEL är ett registrerat varumärke som ägs av KONKRETEK AB, Sverige.

Obs! Vi är mycket noggranna i vår kontroll. När skivan är färdig har den passerat flera personers besiktning. Men i tillverkningsprocessen kan finnas mindre repor, skiftningar och små partiklar. Dessa går ej att undvikas och gäller ej som reklamation.